Lưu trữ Danh mục: Thi lên đai

Thi lên đai

Kỳ Thi Thăng Cấp Đai Karate-Do Quý II Năm 2024- CLB Karate-Do Hiệp Toàn

Thông báo Kì Thi Thăng Cấp Đai Karate-Do Quý II Năm 2024 Của CLB Karate-Do [...]

Kì Thi Thăng Cấp Đai Karate-Do Lần I Năm 2024 – Của Vỏ Đường Hiệp Toàn.

Sáng ngày 21/4/2024, tại Nhà Văn Hóa Lao Động Quận 12, chúng ta đã chứng [...]

Thông Báo : Kỳ Thi Lên Đai Lần Quý IV Năm 2023

Võ Đường Hiệp Toàn Tổ Chức Kỳ Thi Lên Đai Quý IV Năm 2023 cho [...]