Lưu trữ Danh mục: Tin hot

Tin hot

Thông Báo : Kỳ Thi Lên Đai Lần Quý IV Năm 2023

Võ Đường Hiệp Toàn Tổ Chức Kỳ Thi Lên Đai Quý IV Năm 2023 cho [...]

Karate Là Gì

Karate (空手からて (Không Thủ)?) hay Karate-dō (空手道 からてどう (Không Thủ Đạo)?) là một môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa (Nhật Bản). Karate có tiếng là [...]